Tv-maker Martin Heylen volgde Danneels tijdlang voor reportage: “Simpele fiere man, maar ook een mysterie”

heylen herinnert zich danneels als een “ simpel man, in de positieve zin van het woord. Iemand uit een klein west-vlaams dorpje, die heel trots was op wat hij bereikt had. Iemand die kolossaal vervlochten was met zijn beroep en statuut. De mis opperen : dat was voor danneels de grootste hemel. Hij was een slimme man, die durfde reageren tegemoet de conservatieve strekkingen in het vaticaan. Danneels heeft iets verwezenlijkt, maar er zit ook een schaduwkant aan. ” voor “ god en klein pierke ” volgde heylen als een vlieg op de muur zijn kennis gast maandenlang op belangrijke momenten in zijn leven. “ af en toe dook ik op, en ik probeerde zo een beeldhouwwerk te schetsen van de kerkvorst zelf, en zijn kleinmenselijke trekjes ”, vertelt heylen. “ en danneels wou daar een stukje in meegaan. Zo ben ik met hem op katholieke situeren gekomen, waar ik anders nimmermeer zou geraakt zijn, maar even goed bezitten we tezamen iets banaals gedaan als met zijn auto op onderhoud gaan. ” toch was het volgens heylen echt slecht om in het geval van danneels de mens achter de functie te opsteken kennen. “ danneels bleef een sfinx, net zoals de andere mensen die ik toen heb geportretteerd. Je krijgt het stuk te zien dat iemand wil prijsgeven. Maar dat was op zich al boeiend genoeg. Danneels was een mens als een ander. ” danneels was een mens als een ander, maar wel één met een schaduwkant. Middenin de opnameperiode voor het programma komen vertellen over kindermisbruik door bisschop roger vangheluwe aan het licht. “ een moeilijke zaak, want we dolen vangheluwe in de loop van dat jaar al een paar keer tegemoet het lijf gelopen. Hij en danneels dolen goede vrienden, west-vlamingen bij elkaar. Toen de zaak rond vangheluwe losbarstte, kon niemand danneels nog bereiken. Hij gracht zich op in zijn ivoren toren. ” heylen blijft aandringen, en weekt nog één vraaggesprek los bij danneels. Een allerlaatste gesprek, vanuit een bepaald vertrouwen dat tussen beiden heren allengs gegroeid is. “ nagenoeg alles wat we tot dan toe gedraaid hadden, bezitten we weggegooid. In het licht van die pedofiliezaak werd alles wat we vroeger gedaan hadden zo banaal. We bezitten alles op alles gezet voor dat laatste gesprek. ” dat danneels niet op de hoogte was van het misbruik in de kerk : ik content dat niet. In dat ultieme vraaggesprek in de abdij van orval – een locatie die danneels zelf had gekozen – ontkent danneels met klem dat hij op de hoogte was van het kindermisbruik in de kerk. Maar dat gelooft heylen niet. ” als je ziet welke vertellen er nadien nog naar daarboven zijn gekomen, en welke proporties dat heeft aangenomen, dan wist allen wat er aan het voorvallen was. Ik kan als interviewer op dat tijd eenzaam maar de smeekbede gesteld, zo duidelijk misschien, maar naar zo’n weerwoord zat ik verbaasd te gehoorzamen ”, aanleveren heylen toe. “ dat misbruikverhaal zal danneels met een slecht intu\xeftie bezitten achtergelaten. Hij werd gedoemd om te wijken, en te zwijgen. ” bekijk hier de volledige uitzending van “ god en klein pierke ” over godfried danneels uit 2010 : video player bevrachten. . .