TreinTramBus eist op korte termijn duurzame oplossing voor busstation Brussel-Noord

de beweging van de vertrekhaltes van de lijn naar het rogierplein moet zo snel bestaanbaar ongedaan wordt gemaakt. Op korte termijn moet het busstation zijn functie als station herwinning en achterspeler aan de reizigers wordt gegeven. Treintrambus roept alle bevoegde instanties op het zwartepieten te stopzetten en gezamenlijk te werken aan een oplossing voor de reizigers, de buschauffeurs en de migranten die nu in het station verblijven. Treintrambus heeft onbegrip voor de beslissing van de lijn om de vieze gewelf onder het noordstation te verlaten. De hygiëne is er wel ver beneden de maat en de plaats is niet gepast voor de opvang van daklozen en migranten. Ook het onveiligheidsgevoel schrikt de reizigers af. Deze toestand is de hoofdstad van europa onwaardig. De voorbije dagen hoorden we echter hoofdzakelijk wie er allen gerechtigd was maar veel minder wie er nu ook echt iets aan deze situatie gaat doen. Door de beweging van de vertrekhaltes naar het rogierplein bedraagt de loopafstand tussen goederentrein en bus er nu zowat 500 meter. Daarenboven ontbreekt op het rogierplein elke schuil- en wachtgelegenheid. De ene halte op het rogierplein is daarenboven veel te klein voor 30 buslijnen, waardoor de bussen van de lijn al oponthoud oplopen nog voor ze zijn vertrokken. Door de sluiting van de lijnwinkel willen reizigers voor een loket van de vlaamse vervoersmaatschappij sinds maandag naar aalst, dilbeek, grimbergen of leuven. Treintrambus vraagt alle bevoegde instanties dan ook hun verantwoordelijkheid te consumeren en ervoor te zorgen dat de bussen van de lijn zo snel bestaanbaar kunnen terugkeren naar een net en zeker noordstation. Omdat een ingrijpende verbouwing van het ccn misschien nog verscheidene jaren op zich zal toelaten wachten, vragen wij om op korte termijn werk te maakt van het verzoekschrift van de lijn om de bushaltes te bundelen op het noordplein, aan de uiterlijk van het noordstation. Op die methode kan de veiligheid wordt verhoogd en kan de functioneren van het station als belangrijkste kruispunt tussen goederentrein en bus in stad wordt hersteld. Tevens roept treintrambus alle betrokken ook op om na te denken hoe het belangrijke kruispunt brussel-noord op langduriger termijn, na de verhuizing van de brusselse administratie, structureel kan wordt verbeterd voor alle gebruikers : de treinreizigers van de nmbs, de metro-, tram- en busreizigers van de mivb en de lijn maar evenzeer de reizigers die er een langeafstandsbus nemen. De bediening van het noordstation door de lijn is zowel voor de vlaamse rand als stad zelf een belangrijke meerwaarde en mag niet wordt opgegeven. Gegevensbestand de lijn verplaatst haltes aan stad noord vanaf maandag 26 november