Ternat heeft ook zijn natuurbegraafplek

op de kerkhof van wambeek werd er een plaats aangelegd als natuurbegraafplek. ” dat is eigenlijk een alternatief voor een echte natuurbegraafplaats. Om een echte natuurbegraafplaats te lepelen, dient men een hele groepsactie te navolgen en dat zou nog heel wat tijd gekost hebben. In wambeek was er nog een groot stuk open plaats waar dit op korte termijn kon mogelijk geschapen worden. Het was onze staatssecretaris jos van rossem die met het idee kwam ”, zegt boten hilde van overstraeten. Er werden nieuwe bomen en heesters aangeplant met in het midden een vredesboom. ” in de loop van volgend jaar wordt de inrichting van de begraafplek nog vervolledigd met meer beplanting, wandelpaden en bankjes en krijgt de plek nog een natuurlijker uitzicht door het autoriseren vuren van het gras tot op verscheidene hoogtes ”, vertelt jos van rossem. Op de laatste gemeenteraad werd de bijstelling van het retributiereglement goedgekeurd waardoor het mogelijk is om vanaf 1 januari 2019 op die plek in de wezen een afbreekbare urne te overstelpen of de as van overledene uit te strooien. Voor het overstelpen van de urne door de gemeentearbeiders betaal je een eenmalige bijdrage van 250 €. Uitstrooien is gratis.