STOP de ruilverkaveling, RED de herder

meer dan 20 geheel getal euro voor een ruilverkavelingsplan in het pajottenland, maar geen geld voor de herder van dat landschap? we willen nu eens eindelijk stilhouden met klassieke verdeel-en-heerspolitiek, maar ten gronde discussie voeren over echte oplossingen voor akkerbouw en innerlijk in ons mooie bruegel-landschap. de gooikse landbouwers kwamen vorige week naar behalve met een smeekbede en schrijven waarin ze de plannen voor een dure ruilverkaveling resoluut afwijzen. enkele dagen zometeen was er de sto\xefcijns uitlating dat de herder van het pajottenland zijn activiteiten met onmiddellijke ingang moet stilhouden vanwege lichaamsgebrek aan financiën. twee verrassende nieuwsberichten die alles met jawel te opgraven hebben. welke toekomst verlangen we tezamen schenken aan akkerbouw, innerlijk en landschap in het pajottenland? why is er 20 geheel getal euro voorspellen voor een ruilverkaveling die niemand wilt, maar gaat de geliefde herder van het pajottenland ondertussen bankroet? de pajotse herder wees ons de voorbije jaren, met zachte maar kordate herdershand, de weg naar een zorgzamer omgaan met het landschap en de landbouwers van onze regio. hij zette een kudde streekeigen schapen in voor een unieke mix van akkerbouw, natuurbeheer, erfenis, content en toerisme. dat deze herder nu bankroet is, valt niet aan de man zelf aan te reken maar wijst in eerste autoriteit op de verkeerde keuzes die we politiek opgraven voor akkerbouw in het pajottenland. we willen stilhouden met de stratenkaart te blijven reizen van steeds grootschaligere akkerbouw waarbij allemaal verliest. dit is een dood spoor, letterlijk voor onze bodems en het weersgesteldheid maar ook voor de vele familiale landbouwbedrijven zelf. s”, akkerbouw en innerlijk zijn geen tegenstanders, maar s”, om het pajottenland op de stratenkaart te leggen als duurzame landbouwregio op een steenworp van de europese hoofdstad. tezamen met groen pajottenland lanceerde ik een ‘plan boeren-bruegel’ met steunmaatregelen voor landbouwers die selecteren voor klimaatvriendelijke bedrijven en voor meer ecologische en diervriendelijke landbouw. landbouwers ( en herders ) verdienen veel meer logistieke en financiële bijstand voor landschapsbeheer via beheerovereenkomsten en ook concrete steunmaatregelen voor o. a. korte-keten en omslag naar bio. samenspel het pajottenland is een land om lief te hebben. ons prachtige bruegel-landschap is een eeuwenoud samenspel van akkerbouw en natuur. hagenaar, knotbomen, poelen… zijn de levende getuigen hiervan en schenken ons landschap vandaag het natuur en de natuurwaarde waar allemaal van geniet. voor een goed begrip : ik verdedigen dus niet om alle akkerbouw in het pajottenland te vervangen door herders, maar wel voor een landbouwmodel waar er ook ruimte is voor een herder als symbool voor onze landstreek en de waardering die we schenken aan akkerbouw, innerlijk en landschap. tezamen met groen pajottenland ga ik voluit voor het pajottenland als een regio die haar eigenheid en landschap koestert, waar landbouwers de poot van zijn. wie weet. . . gooik als prototype voor het pajottenland en vlaanderen? een écht land van bruegel. mét een herder! Alwin loeckx