Stad Brussel pompt 300.000 euro extra in culturele sector: “Duidelijk signaal”

de stad brussel investeert 300. 000 euro toegevoegd in de culturele sector via de nieuwe projectoproep kangouroe bxl en een platform van het budget voor de contract met de kleinere cultuurhuizen. De belegging werd dinsdag aangekondigd door brussels burgemeester philippe close ( ps ), brussels schepen van cultuur delphine houba ( ps ) en brussels schepen van nederlandstalige aangelegenheden ans persoons ( one. Brussels ). De nieuwe projectoproep kangouroe bxl omvat een totale belegging van 200. 000 euro en loopt van 16 december tot 20 schrikkelmaand 2020. Deze richt zich specifiek op cultuurprojecten van jonge kunstenaars met een meertalig en typisch brussels karakter. De projecten cre\xebren kans op een toelage tot 25. 000 euro en willen zo promoten om de weggevallen vlaamse projectsubsidies op te vangen. Van een subsidie wil de brusselse burgervader en zijn schepenen doch niet spreken. “we verlangen de startende projecten als een mamma in de buik nuttigen, en ze figuurlijk een duik toelaten cre\xebren naar de doorbraak. Het is een verhelderend teken dat de stad brussel cultuur en artefact fundamenteel vindt en dit ziet als een motor van persoonlijke ontstaan en sociale cohesie”, zegt burgemeester close. Cultuurhuizeneen andere bijkomende belegging is de platform van de convenant met de kleinere cultuurhuizen zoals beursschouwburg, grond geurstof, circus buiten handen of bronks brussel van 300. 000 naar 400. 000 euro. De jaarlijkse belegging van 1 natuurlijk getal euro in de kvs blijft behouden. Daarnaast krijgt de kvs ook nog investeringssubsidies die elk jaar vari\xebren, onzelfstandig van de werken die word uitgevoerd. De brusselse burgemeester en zijn schepenen benadrukken dat ze cultuur hoog in het banier dragen. Zo gaat 7 tot 8 procent van de prognose van brussel-stad naar de culturele sector. Na de boodschap van de vlaamse besparingen namen ze direct contact op met de vlaamse cultuurhuizen op brussels grondgebied en voelden ze de verbolgenheid. “grote huizen word gestimuleerd om startende projecten bij hun vleugels te nemen. Maar diezelfde omvangrijke huizen willen het ook met minder middelen poneren, waardoor het net moeilijker wordt om expertise en logistieke support te bieden”, stelt schepen persoons. Jonge kunstenaarskangouroe bxl richt zich daarom specifiek op de jonge, beginnende kunstenaars, gezelschappen of artiesten die hun projectsubsidies ronken verdwijnen. Binnenshuis de projectoproep moet en wordt hen gevraagd om tezamen met een “groter” cultuurhuis een ongelijkheid in te dienen. Het “kleintje” zit zo aan het stuurwiel en beslist in welke stapel, zeg maar culturele geesteshouding op het grondgebied van de stad brussel, zij een plek en support wil krijgen. Projecten binnenshuis alle kunstdisciplines en binnenshuis alle talen cre\xebren kans op deze steun. Uiteindelijk beschaven het onderwijs een selectie naar het raadgeving van de administratie en brusselse cultuurraad. “in de stad brussel is cultuur enkel en solidair. Het vertegenwoordigt de diversiteit van de 184 nationaliteiten die er wonen. We ondersteunen daarom alle kunstenaars in brussel buiten onderscheid te cre\xebren tussen taal of communautaire identiteit”, conclusie schepen houba.