SAVE charter Ouders van Verongelukte Kinderen unaniem goedgekeurd

op de pepingse stadsbestuur keurde de lvb – tabel van de burger meerderheid tezamen met de andere partijen het save oorkonde van vzw ouders van verongelukte koters goed. Dit oorkonde streeft naar meer verkeersveiligheid in belgische steden en gemeenten. Het punt kwam op de agenda op voordracht van de oppositie. Door de stadsbestuur van 27 sprokkelmaand 2019 stelde cd & amp ; v pepingen voor om het “save charter” van ouders van verongelukte koters ( ovk ) te ondertekenen. Cd & amp ; v pepingen vroegtijdig toen ook om het voorgestelde stappenplan van de vzw te implementeren en een actieplan uit te werken dat aansluit op de doelstellingen zoals bepaald in het charter. Overigens vroegtijdig cd & amp ; v direct het nodige budget van 100 euro te voorspellen voor de vzw die hiervoor de begeleiding en sponsoring van het save-project zal verzorgen. Ondanks het feit dat de volledige oppositie ( inclusief dvp en n-va ) het volledige punt direct wou goedkeuren, stelde lvb – tabel van de burger, buitenshuis duidelijke uitleg, voor om het punt uit te poneren naar een latere gemeenteraad. Lopend de stadsbestuur van 26 maart 2019 kwam de heer van wonterghem van vzw ouders van verongelukte koters een toelichting verstrekken over het save-charter. Vervolgens werd het punt behandeld en eenstemmig goedgekeurd. Ondanks de eerst weinig constructieve geesteshouding van lvb/open vld is cd & amp ; v pepingen blij dat de doelstellingen en het actieplan uit het save-charter nu toch uitgewerkt kunnen wordt en dat hiervoor de coalitie met vzw ouders van verongelukte koters onderschreven werd. Een veilige en mobiele gemeente was een van de speerpunten van het programma waarmee ze naar de stemmer trokken en waar ze blijven voor gaan. Volgens cd & amp ; v pepingen is verkeersveiligheid daarbij iets waar er tezamen werk moet van geschapen wordt, iets wat meerderheid en oppositie overstijgt. Daarom vragen ze aan de meerderheid om de oppositie te betrekken bij het stappenplan om zo de doelstellingen te behalen. Overigens vragen ze de nodige inspraak te krijgen bij het uitrekenen van het actieplan. Verkeersveiligheid saskia beeckmans, wethouder voor mobiliteit en verkeersveiligheid : “de lvb-meerderheid deelt de verontrusting van vzw ovk, van onze gemeenteraadsleden in meerderheid en oppositie én van onze landbewoners voor een veiliger verkeer. Dat was daarbij een verhelderend aandachtspunt bij onze pepingenaren dat naar daarboven kwam door onze burgercafés en in de volwassene pepingse enquête. Hun streven kan dus op onze aansporing rekenen. ” het agendapunt werd voorgerecht op de agenda van de stadsbestuur van sprokkelmaand geplaatst. Wethouder saskia beeckmans : “uiteraard primeert voor ons het bij van verkeersveiligheid, veilig voor koters en jongeren. Onze visie op mobiliteit en verkeersveiligheid kadert vandaag echter in het grotere geheel van de mobiliteitsregio. Alle acties voorvallen in dialoog met o. A. De politiezone. We gaan dus liever niet over één nacht ijs en verschoven het punt daarom naar de stadsbestuur van maart. Verkeersveiligheid is immers te doorslaggevend om slechts naar de vorm te kijken, ook de volume telt. Daarom was het ook nuttig en nodig om een gedelegeerde van vzw ovk te waarnemen op de gemeenteraad. Dankzij deze toegevoegd informatie kunnen we volmondig goedkeuren met dit rekest en het oorkonde ondertekenen. ” het rekest kwam vanuit de cd & amp ; v-fractie. Wethouder beeckmans is tevreden met de gang van spullen : “constructieve coalitie was ons gedachte van bij het start van deze legislatuur. Daar gaan we dan ook voor. Pepingen verdient dat. ” de autogram van het oorkonde gaat gepaard met een jaarlijkse bijdrage van 100 euro aan de vzw ouders van verongelukte kinderen. Met de autogram sluit pepingen zich aan bij meer dan geheel getal belgische steden, gemeenten en politiezones die dit oorkonde al voorheen ondertekenden. Alle partijen de theezeefjes save-doelstellingen in het oorkonde waarden blijkelijk achterspeler te vind in gevari\xeberde verkiezingsprogramma’s van alle pepingse partijen :