Rijksarchief: “Het is onze ambitie om alle sites die onder “.be” vallen te archiveren”

het algemeen rijksarchief van belgië is al enkele jaren bezig met het wegbergen van elektronische papieren, maar een evidentie is dat niet. ” de regels die gelden voor analoge papieren, die gelden wat ons betreft ook voor elektronische documenten. Het moeilijkheid is dat we op dit ogenblik met een archiefwet zitten die zegt dat papieren na een periode van geheel getal jaar moet worden overgedragen. Voor de digitale papieren zitten we daar nog ver af. We zijn aan het werken aan maatregelen om die periode in te korten. Voor digitale papieren is het risico te groot dat ze permanent verloren zal gaan ”, zegt jeroen vander eycken van het algemeen rijksarchief in “ de aardkorst vandaag ”. Ambitie om info van 800. 000 “. Be ” -website op te hameren het algemeen rijksarchief heeft al verscheidene initiatieven genomen om elektronische papieren die een impact bezitten op de gemeenschap, juridische consequenties veroorzaken of die belangrijke beslissingen bevatten, te archiveren. ” ten eerste is er onze basisservice die we bieden aan overheidsdiensten. We gaan ter plaatse richtlijnen en raadgevingen doneren over hoe de officiële digitale papieren overgedragen moet worden. Er worden vastgelegde standaarden gebruikt, zodat de metadata of equivalent van die documenten in orde is ”, legt vander eycken uit. ” ten helft is er het promise project. Dat ongelijkheid moet alle info op de websites die tijdens “. Be ” vallen, opslaan. Dat gaat over pakweg 800. 000 websites waarvan we veilig moeten zijn dat de info bewaard blijft. ” met chats en tweets is er een moeilijkheid het rijksarchief heeft een toezichtfunctie en die is overwegend raadgevend. “ wij s”, tezamen met de administraties richtlijnen op voor elk overheidsdocument dat geschapen wordt. Erin wordt bepaald hoe lang het bewaard moet worden en voor welke periode. Voor een document voortkomen, zowel gelijkaardig als digitaal, wordt bepaald of het in het rijksarchief opgenomen moet worden of mag worden vernietigd na een defini\xebren periode. ” ” de analoge papieren worden gelijkaardig overgedragen. De digitale papieren worden via digitale weg aan ons overgedragen. Met chats en tweets is er een probleem. Als een overheidsinstelling een tweet stuurt, dan kunnen we die opslaan. Het moeilijkheid bij de meeste mailboxen is dat er ook persoonlijke chats en tweets aan vast zitten. Die kunnen we niet opslagen. De persoonlijke mails worden niet bewaard. ”