Project ‘ouder worden in je buurt’ binnenkort in Galmaarden

met het plan ‘ouder werd in je buurt’ neerzetten riso vlaams-brabant en s”, de samenspraak op tussen dienstverleners en kwetsbare senioren. In zes bijeenkomsten wordt vanaf 19 september in galmaarden het aanbod voor ouderen uit de lappen gedaan en verstrekken riso en s”, op een toegankelijke manier de kans aan de senioren om hun vertelsel te vertellen. Vaak willen ( kwetsbare ) senioren een hoge dorpel verslaan om zich te informeren over hun aanbod of om naar een dusdanig engageren of maatregel te stappen. Er is manifest een nood aan degelijke kennisoverdracht op maat. Deze nood is hoog in het pajottenland met een hoge vergrijzing, ver woningen die vaak niet aanpassen zijn aan de noden van de ouderen en daarenboven voorttrekken ook héél wat instituten weg of construeren ze hun mechaniek af in de rustiek liggend regio. Het procesverloop “ papa werd in je buurt ” legt de noden van de senioren bloot. In eerste instantie met 6 gratis bijeenkomsten, het kwasi ‘tettertraject. Als mensen problemen ondervinden om er te verzeilen dan zorgen wij voor een mobiliteitsoplossing. Het herenkostuum dat aangeboden wordt, is laagdrempelig door het gebruik van film- en fotomateriaal en de toegankelijke taal. Daarenboven kan het herenkostuum flexibel gebruikt werd onzelfstandig van de belangrijkste stof ‘s of knelpunten die leven binnenshuis de groep. Zonder die 6 sessies werd er tips en handvaten geboden voor vervolginitiatieven die met elke menigte gedaan kunnen worden. Vervolgens werd de vragen van de senioren beter afgestemd op het aanbod van de dienstverlening. De gevolgen uit het procesverloop en mogelijke oplossingen werd voorgelegd aan een netwerk van lokale aanbodverstrekkers en beleidsmensen. Uiteenzetting van de 6 bijeenkomsten / procesverloop van ‘ouder werd in je buurt’wie? senioren – 60-plussers uit galmaarden ( en omlijning ) die op zoek zijn naar responderen op hun ( volwassene en nietig ) levensvragen en die “ouder werd in je buurt” kritiek vinden. Wat? ( en wanneer ) de zes bijeenkomsten zijn fulltime gratis. We gaan hier zes voormiddagen op in. We voorspellen een versnapering en een drankje en zorgen als nodig voor vervoer. Het enige wat we van onze deelnemers tegemoetzien is ‘goesting om te tetteren’. Do 19/09van 10. 00 tot 12. 00 ukennismaking + bespreekbaar fabriceren van de moeilijkheden van het papa werd ( o. A. Met film ) do 26/09van 10. 00 tot 12. 00 u. Zicht krijgen op de knelpunten die men ervaart bij het papa werd ( o. A. Gesprekken vanuit gevari\xeberde fotoreeksen ) : onafhankelijkheid, gezondheid, vrije tijd, financieel facet, thuiszorg, testament, erfrecht, … met welke vragen is men bezig? do 03/10van 10. 00 tot 12. 00 u. Zicht krijgen op het bestaande aanbod voor ouderen in vlaanderen / pajottenland / galmaarden + uitnodigen instituten thuiszorgdo 10/10van 10. 00 tot 12. 00 u. Inzoomen op defini\xebren vragen / knelpunten door een deskundige do 17/10van 10. 00 tot 12. 00 u. Bezoek aan een zorgcentrum ( een blik achter de schermen ) + bespreekbaar fabriceren van de vele vragen en willen en deze oplijsten ( o. A. Gebruik plakkaat ) + vragen en bedenkingen in beeldhouwwerk brengendo 24/10van 10. 00 tot 12. 00 u. Laatste manifestatie + toelichting door de deelnemers waar ze aan gewerkt bezitten + receptie “zorgborrel” /zorgbrunch bijeen met genodigden gemeentebestuur/zorgverstrekkers/thuiszorgdienstenjan/febr 2020vervolgtraject voorts bekijken/ zorgtafels met de thuiszorgdiensten waar? gemeenschappelijke kamer van assistentiewoningen ‘akkerwinde’ steenstraat 9a, 1570 vollezeleinschrijven? bij annelie deteye van het ocmw van galmaarden met mededeling van naam, adres en telefoonnummer ( + aangeven of je verscheping nodig hebt ). Contact en info : annelie deteye – 054 89 04 80annelie. Deteye @ ocmwgalmaarden. Be