“Politiezone AMOW verstuurt tweetalige brieven”

n-va asse is verbolgen nadat het melding kreeg dat de politiezone amow ( asse / merchtem / opwijk / wemmel ) tweetalige brieven verstuurde naar een inwoner. De zone spreekt over een ‘ongelukkige misslag’ ” groot was onze verbazing toen we van een huisbewoner de eis kregen of het wel kan dat de politiezone amow waartoe naast asse, merchtem en opwijk ook faciliteitengemeente wemmel behoort, brieven naar inwoners in asse verstuurt in twee talen ”, klinkt het bij n-va asse. “ betreffende huisbewoner van asse had immers een tweetalige schrijven ontvangen, ondertekend door iemand van de politiezone. ” onder de politieraad van politiezonde amow kaartte politieraadslid johan de rop van n-va asse het probleem aan bij de korpschef. “ in een eerste reactie liet hij wetenschap dat dit waarschijnlijk een foutje zal geweest zijn. De korpschef startte terwijl een administratief onderzoek hierover ”, aldus de rop. ” vanuit n-va asse, gesteund door opwijks n-va-schepen jan couck ( alsmede politieraadslid ), keuren we ten zeerste af dat er tweetalige communicatie gebeurt in de politiezone. We menen dit ongehoord en blijven streven voor het tegengaan van de verfransing in onze gemeente en regio. We hopen ook dat de politie ons daar mee in ondersteunt en niet tegenwerkt. ” bij n-va reken ze erop dat dit in de toekomst steeds enkelvoudig in het nederlands zal wordt gecommuniceerd. “ niet inclusief via schrijven communicatie maar ook op straat ”, klinkt het. Bij de politiezone amow pleit ze over een ‘ongelukkige misslag’. “ de korpschef heeft een inwendig onderzoek gelast ”, klinkt het.