Pajottenland engageert zich voor hernieuwbare energie

twee jaar geleden zorgden plannen voor windturbines in herne voor heel wat protest. Maar gelijktijdig groeide het besef dat het pajottenland voor een volwassene uitnodiging staat. Burgemeester kris poelaert formuleerde het : “het is overduidelijk zo dat er een narigheid is met het weersgesteldheid, ons leefmilieu en de energievoorziening. De verhitting van de aarde is een vaststaand feit. Geen discussie, punt uit. 15 jaar geleden kende onze administratief district geen overstromingen, geen overvloedige regenval die opeens in enkele minuten woningen onder water bracht. En ook onze facturen lier er niet om. ” zijn bulletin zette het één en het ander in gang. Een boodschap van hoop strategisch project : ‘opgewekt pajottenland’. Het pajottenland is een locatie met een volwassene landschappelijke waarde. Deze poets kent heel wat uitdagingen wanneer het gaat over klimaatverandering, zoals schraalheid en wateroverlast. Maar de typische image van het landschap biedt gelijktijdig ook kansen om te werken aan klimaatdoelstellingen. Dit kan door in te zetwerk op hernieuwbare energie, de aanscherping van de leefbaarheid in de dorpen en het sterken van de open mogelijkheid door landschapszorg. De provincie vlaams-brabant, het regionaal landschap pajottenland & amp ; zennevallei, pajopower vzw en de gemeenten bever, galmaarden, gooik, halle, herne, lennik, pepingen, roosdaal, sint-pieters-leeuw en liedekerke rammen de handen in mekaar en werken de komende drie jaar aan een strategisch project dat de naam ‘opgewekt pajottenland’ meekreeg. Ondersteund opinie ‘opgewekt pajottenland’ wil een ondersteund ruimtelijke opinie op hernieuwbare energie te creëren en inspiratie te bieden voor concrete projecten. De hoofdbureau rekest hierbij is : wat is de ideale duurzame energiemix voor het pajottenland, vertrekkende vanuit het landschap? ’, zegt ann schevenels, gedelegeerde voor ruimtelijke planning. Om hier een weerwoord op te geven, loopt er momenteel een landschapsstudie die bestaat uit een energiesysteemanalyse ( hoeveel energie verwerken we nu, waar wensen we naartoe en hoe zullen we dit doen? ), een draagvlakanalyse ( hoe zien de pajotten hun landschap en de evolutie ervan? ) en een landschapsanalyse ( hoe zit het landschap in het pajottenland in mekaar en uit welke bouwstenen bestaat het? ). ‘opgewekt pajottenland’ is een participatief project. Het betrekt allemaal die van dicht of van ver iets te maakt heeft met het pajotse landschap bij dit toekomstverhaal. Van woorden naar daden de ondersteund ruimtelijk opinie wordt onmiddellijk omgezet in concrete en inspirerende projecten. Want zichtbare acties op het terrein, groot en klein, werken als hefboom voor nieuwe initiatieven. Er zijn vier verhaallijnen, energieke ondernemers, klimaatslimme akkerbouw, vief landschap en klimaatambassadeurs, waar herhaaldelijk concrete projecten aan ophanging worden. Vanaf oktober lig in de gemeentehuizen uit deze locatie folders ter vergunning die deze 19 acties opnoemen en uitleggen. De komende maanden maken het projectteam werk van het op de hoogte brengen van bewoners, ondernemers, experts en lokale regeren, de bericht van de eerste prestaties van de landschapsstudie en zetwerk ze voorts in op participatie om draagvlak te creëren. Meer info : projectpajottenland zie ook : jongeren staan open voor windturbines