Pajottenland engageert zich voor hernieuwbare energie

twee jaar geleden zorgden plannen voor windturbines in herne voor heel wat protest. Maar simultaan groeide het besef dat het pajottenland voor een figuurlijk oproep staat. Burgemeester kris poelaert formuleerde het : “het is overduidelijk zo dat er een moeilijkheid is met het weer, ons leefmilieu en de energievoorziening. De opwarming van de aarde is een vaststaand feit. Geen discussie, punt uit. 15 jaar geleden kende onze gemeente geen overstromingen, geen overvloedige regenval die abrupt in enkele minuten woningen bij water bracht. En ook onze facturen jokken er niet om. ” zijn bulletin zette het één en het ander in gang. Een signaal van hoop tactisch project : ‘opgewekt pajottenland’. Het pajottenland is een locatie met een figuurlijk landschappelijke waarde. Deze landstreek kent heel wat uitdagingen wanneer het gaat over klimaatverandering, zoals dorheid en wateroverlast. Maar de typische identiteit van het landschap biedt simultaan ook kansen om te werken aan klimaatdoelstellingen. Dit kan door in te zetwerk op hernieuwbare energie, de opwaardering van de leefbaarheid in de dorpen en het intensiveren van de open mogelijkheid door landschapszorg. De provincie vlaams-brabant, het regionaal landschap pajottenland & amp ; zennevallei, pajopower vzw en de gemeenten bever, galmaarden, gooik, halle, herne, lennik, pepingen, roosdaal, sint-pieters-leeuw en liedekerke bonken de handen in mekaar en werken de komende drie jaar aan een tactisch project dat de naam ‘opgewekt pajottenland’ meekreeg. Gedragen visie ‘opgewekt pajottenland’ wil een gedragen ruimtelijke visie op hernieuwbare energie te creëren en inspiratie te bieden voor concrete projecten. De hoofdbureau petitie hierbij is : wat is de ideale duurzame energiemix voor het pajottenland, vertrekkende vanuit het landschap? ’, zegt ann schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. Om hier een beantwoording op te aanreiken, loopt er momenteel een landschapsstudie die bestaat uit een energiesysteemanalyse ( hoeveel energie verwerk we nu, waar begeren we naartoe en hoe zouden we dit doen? ), een draagvlakanalyse ( hoe zien de pajotten hun landschap en de evolutie ervan? ) en een landschapsanalyse ( hoe zit het landschap in het pajottenland in mekaar en uit welke bouwstenen bestaat het? ). ‘opgewekt pajottenland’ is een participatief project. Het betrekt allen die van dicht of van ver iets te maakt heeft met het pajotse landschap bij dit toekomstverhaal. Van woorden naar daden de gedragen ruimtelijk visie wordt onmiddellijk omgezet in concrete en inspirerende projecten. Want zichtbare acties op het terrein, groot en klein, werken als hefboom voor nieuwe initiatieven. Er zijn vier verhaallijnen, energieke ondernemers, klimaatslimme akkerbouw, energiek landschap en klimaatambassadeurs, waar voortdurend concrete projecten aan opknopen worden. Vanaf oktober ligt in de gemeentehuizen uit deze locatie folders ter beschikbaarheid die deze 19 acties opsommen en uitleggen. De komende maanden cre\xebren het projectteam werk van het op de hoogte brengen van bewoners, ondernemers, experts en lokale leidinggeven, de kennisgeving van de eerste effecten van de landschapsstudie en zetwerk ze voorts in op participatie om draagvlak te creëren. Meer info : projectpajottenland zie ook : jongeren staan open voor windturbines