Minister Weyts en afgevaardigde Tom Dehaene openen fietspad Pepingen-Bogaarden

het nieuwe fietspad dat pepingen en bogaarden verbindt is zaterdag officieel geopend en ingefietst door vlaams minister van mobiliteit ben weyts, deugdelijk gecommitteerde tom dehaene, het stadsbestuur en enkele tientallen fietsers. “we nemen vandaag, na een doorlooptijd van 10 jaar, 2 km fietspad in gebruik. Het baanvak ligt op het functioneel fietsroutenetwerk dat door de provincie een tiental jaar geleden werd uitgetekend. Voor fietspaden op dat netwerk kunnen we vandaag tot 90 % subsidies krijgen. In het fietspad dat we vandaag aanbreken investeerden vlaanderen, de provincie, infrax en de gemeente pepingen tezamen ruwweg 2. 000. 000 euro. Hiervan werd 880. 000 euro betoelaagd door vlaanderen en de provincie. Een nietig 500. 000 euro is gelinkt aan rioleringswerken en aan het reparatie van de aanliggende baan. Ongeacht de geciteerde subsidies moet de gemeente instaan voor de onteigeningen en meerkosten. Kortom de motivator van de hogere overheden is zeer beslissend maar we moet zelf ook nog instaan voor een belangrijke co-financiering. ” aldus burgemeester luc decrick. Fietspadenplan 2014 “we hebben voor dit fietspad een lange weg afgelegd. Alreeds in 2008 hebben we de uitvinder aangeduid. De eerste startnota werd alreeds in 2009 goedgekeurd. De meeste tijd werd besteed aan het ontwarren van het baanvak met het grootste draagvlak. Hopelijk kunnen we voor volgende projecten gebruik scheppen van de opgedane ervaringen om sneller en efficiënter te werken. Uiteraard gezien zullen er nog volgende projecten komen, want alle politieke partijen hebben dit beloofd en allemaal heeft een gemeenteraadsbeslissing “ fietspadenplan 2024 “ goedgekeurd waarin ze dit engagement onderschreven hebben. ” aldus nog burgemeester decrick. De officiële opening van het fietspad pepingen-bogaarden werd afgesloten met een versnapering en een drankje in ’t schoolhuys.