Minder tramongevallen bij de MIVB

het aantal ongevallen waarbij een tram van de mivb betrokken was, vermindert. Op een jaar tijd werd op het tramnet een terugloop van 6, 4 % opgetekend. Maar elk ongeval is er natuurlijk eentje te veel. Daarom sensibiliseert de brusselse openbaarvervoersmaatschappij haar reizigers en alle weggebruikers om op te letten en zich niet te autoriseren verrassen door een tram. De brusselse trams legden in 2017 15, 6 miljoen kilometer af op het mivb-net, een cijfer dat jaar na jaar toeneemt ( 15, 15 miljoen in 2016 of +3 % ). In dezelfde fundamentele hoeveelheid daalde het aantal ongevallen waarbij een tram betrokken was van 1. 664 in 2016 naar 1. 557 ongevallen in 2017 ( -6, 4 % ). Het aantal ongevallen ging al in dalende lijn in 2016 ( -4 % ten opzichte van 2015, -10 % tussen 2015 en 2017 ). Het aantal ongevallen met voetgangers neemt mee af : van 52 in 2016 naar 45 in 2017. Helaas viel er ook een fataal ongeval te betreuren. Het aantal ongevallen tussen een tram en een wielrijder bleef stabiel, met 17 ongevallen in 2017 tegenstrijdig 17 in 2016. Blijf immer waakzaamde aftrek van het aantal ongevallen –en ongevallen met voetgangers- is goed nieuwsbericht, maar uiteraard is elk ongeval er eentje te veel. De weggebruikers vergeten het mogelijk of weet het denkbaar niet, maar de tram is geen transportmiddel als alle andere. Het is zwaar, rijdt op treinen en kan niet wegvluchten om een beletsel te vermijden. Als de tram moet remmen is de grip van de wervelen op de treinen minder groot dan bij een transportmiddel op banden. Dat betekent dat de remafstand van een tram groter is : een tram die aan 40 km/u rijdt heeft omstreeks 40 meter nodig om te kappen, ofwel tenminste één maal zijn lengte. Je moet dus immer omzichtig blijven als er een tram aankomt en in de buurt van een eigen bloemperk en tramhalte. Dat geldt des te meer onder de herfst, wanneer de zichtbaarheid vermindert en de bladeren vallen waardoor de treinen glad kunnen geworden en andere weggebruikers ook minder opvallen. Een strijd om te informerendaarom houdt de mivb elk jaar in deze fundamentele hoeveelheid een sensibiliseringscampagne bij de politici, maar ook bij de reizigers en de andere weggebruikers zodat ze waakzamer en voorzichter zijn bij het naderen van een tram. De factoren van onoplettendheid zijn talrijk : smartphones, koptelefoons, reizigers die lopen om hun bus of tram te halen en een andere tram niet zien arriveren, …“wie achter een ander transportmiddel oversteekt, blijft tot het laatste uur verstopt voor de trambestuurder/-bestuurster die uit de tegenovergestelde richt komt, wat uiteraard zeer verraderlijk is”, benadrukt amal kammachi, risk & amp ; safety manager bij de tram. “juist voor een transportmiddel overlopen aan de stopplaats is ook zeer verraderlijk aangezien de bestuurder je niet kan zien door de hoogte van het voertuig. In het algemeen maak je best oogcontact met de bestuurder of bestuurster voor je oversteekt als de tram aan een stopplaats staat. ”kinderen en jongeren sensibiliserenkinderen en jongeren bewustmaken om zich nauwgepast te ondersteund als er een tram nadert, of in de buurt van een eigen bloemperk of stopplaats, is essentieel. Daarom stapt de preventiedienst van de mivb naar opleiden om leerlingen en studenten te sensibiliseren. Een bestuurder of bestuurster legt uit hoe een tram werkt en welke gevaren er bv. Schuilen achter het gebruik van een smartphone of het dragen van oortjes. Ze attenderen ook op het belang van onberispelijk gedrag aan de haltes, zoals bv. Anderen niet vooruitduwen, niet optreden met de rugzak van hun vrienden, niet lopen of de deuren stremmen om de tram nog te halen. “we detineren nou preventie- en sensibiliseringsacties in verscheidene opleiden via de nieuwe tramlijn 8. Onder twee uur neerzetten we hen uit dat ze belangstellend willen zijn bij het naderen van een tram, waarom het verraderlijk kan zijn om te lopen of om de ogen op de gsm gericht te detineren, waarom een tram immer prioriteit heeft, …”, legt mustapha boudchich van de preventieploeg van de mivb uit. “we voorbinden mee de video die we intern maakten en die het waargebeurde vertelsel vertelt van lucas, een gooien die in 2016 betrokken raakte bij een tramongeval. Gelukkig kwam hij er ongedeerd uit maar allen die de video bekijkt wordt geraakt door zijn verhaal. Als ze daardoor waakzamer en voorzichter zijn en dit leidt tot voorkomen van ongevallen, zijn we in ons opzet geslaagd. ”de mivb valt in de roemen bij de europese raad voor de veiligheid van transportde mivb kreeg vandaag, 17 oktober de praise award ( preventing road accidents and injuries for the safety of employees ) van de europese raad voor de veiligheid van vervoer ( etsc – european vervoer safety council ). Die eerbewijs beloont de inspanningen van ondernemingen die de verkeersveiligheid overtreffen in het kader van hun werk. De business unit tram van de brusselse openbaarvervoersmaatschappij kreeg de eerbewijs in de categorie publieke autoriteit. De praise award beloont de inspanningen van de mivb om het aantal ongevallen en gewonden op haar net te verminderen. De europese raad voor de veiligheid van vervoer haalde een resem maatregelen aan : bijeenbrengen en ontleding van gegevens, identificeren van gevoelige plekken en er oplossingen voor menen, reserve opleiding van de politici, jaarlijkse doelstelling om het aantal gewonden te krimpen, preventie- en sensibiliseringsacties…