‘Het Derde Paradijs’ groeit in Oplombeek

zondag werden de poorten van het domein ‘kasteelhoeve oplombeek’ opengezet. Geïnteresseerden konden er een kijkje komen nemen in het landschapsproject, dat verricht werd in co\xf6peratie met regionaal landschap pajottenland & amp ; zennevallei. Daarbinnen valt een natuurlijk meesterwerk ‘het derde paradijs’, naar de italiaanse kunstenaar michelangelo pistoletto, op. Het kasteeldomein is een historische site. De eerste vermeldingen van de kasteelhoeve teruggrijpen al van in de middeleeuwen. Het gebouwencomplex is ook opgenomen in de inventaris van het bouwkundig boedel voor vlaanderen. Een waardevol historisch kader dat – tezamen met de uitzonderlijke ligging – voor de stamhuis dujardin-desloover de inspiratie vormde om deze plek verrassend leven in te blazen. “we renoveerden de basiswoning en deden onderbeen instandhoudingswerken van de andere gebouwen, onderwijl we inmiddels plannen maakten voor een verdere invulling van de gehele site. Sinds 1971 nam het aantal landschapselementen op de site continu af. Vanaf 2005 nemen de landschapselementen back toe : de boomgaard werd heraangelegd en op de weide werden enkele ‘solitairen’ aangeplant”, vertelt lydia desloover. Gezien biodiversiteit centraal staat in de oordeel van invulling doneren aan het domein vroegen lydia en paul dujardin voor hun huwelijk van twee jaar geleden geen geschenken, maar wel een bijdrage om meer bomen aan te planten. Landweg onder de verdwenen landschapselementen was er een landweg die van uit de populierstraat naar de hoeve leidde. “in 2019 werd tezamen met het regionaal landschap pajottenland & amp ; zennevallei de bomendreef heraangelegd, hagenaar en houtkanten aangeplant. ”, vertelt anneleen vanderputten, verantwoordelijke boedel bij het regionaal landschap. “in de weide werd het symbool ‘terzo paradiso’ van michelangelo pistoletto als land-art aangelegd. Op die wijze gaan creatie, boedel en landschap hand in hand. Vanuit het regionaal landschap zijn we steeds bezig om mensen te betrekken bij streekeigen wezen en landschap. ” opzet is om dit domein voorts te permitteren beschaven als een eco-site waar broed en volwassenen het belang en de fiksheid van de wezen kunnen herontdekken. Het voorts in ere herstellen van de boomgaard, het samenwerken met lokale oprispen en verenigingen, het ontwikkelen van een permacultuurmoestuin en bloementuin, alsmede het opstarten van een voedselbos staan hier centraal. Op die wijze blijft deze plek in constante variatie en dialoog met de omgeving en de mensen die hier langskomen. ‘het derde paradijs’ in gooik dit is het zinnebeeld van het ‘het derde paradijs’ dat geprepareerd werd door michelangelo pistoletto. Het staat symbool voor een universeel uitvoerenmacht en sociaal ongelijkheid dat de wezen wil meebetalen met de hedendaagse ‘artificiële’ wereld. Pistoletto voegde aan het wiskundige symbool voor oneindig ( ∞ ) een derde ronde toe. De linkse ronde staat voor het natuurlijke paradijs waaruit de mens voortkomt en de rechtse voor het artificiële paradijs dat de mens zelf door weten en techniek heeft gecreëerd. De tegengestelde cirkels bedreigen mekaar met vernietiging. Pistoletto laat ze echter in mekaar vloeien met een derde meldkamer ronde : ‘het derde paradijs’. Hierin kunnen wezen en cultuur tot een harmonieuze verbroedering komen. Lydia en paul verlangen met de symbolische ingreep met inheems plantgoed een levend statement vervaardiging voor een duurzame vennootschap en de passant doen bedenken over zijn of haar mogelijkheden om hieraan mee te werken. Michelangelo pistoletto ( 1933 ) is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de italiaanse kunstbeweging arte povera uit de jaren 1960. De term verwijst niet onderbeen naar de armoedige materialen die de kunstenaars tradities, maar leveren ook bespreking op overvloed en verspilling in de consumptiemaatschappij. Materiële rijkdom die tot geestelijke armoede leidt en zelfs tot liquidatie van de aarde en van het overleven van de mens zelf. Een ongelijkheid met financiële steunpilaar van de administratief district vlaams-brabant.