Heropbouw kapel Diepenbroek nog niet voor “over”-morgen

filip rooselaers ( vlaams bij ) pril op de stadsbestuur hoever het staat met de heropbouw van de gebedshuis op de hoek van de frans van der steenstraat en de zwartenbroekstraat. Die bezweek gedurende de aanleg van de aquafincollector bijna 10 jaar geleden. De gebedshuis is toen door een graafmachine geraakt. “die gebedshuis ging heropgebouwd worden. Ik merkte op dat er groenkleurig is aangeplant rond het appartementsgebouw en alles is er toegeplant. Wordt die gebedshuis nog back geplaatst”, zegt rooselaers. Schepen filip van ginderdeuren antwoordde : “ik heb ook gezien dat er groenkleurig is aangeplant. Ik heb het in de groepering ( schepencollege nvdr ) gesmeten. Ik heb gevraagd om na te loeren, en aan de bevoegde schepen gevraagd uit te voeren wat er in de bouwvergunning staat. ” schepen van ruimtelijke opbouw heidi elpers bevestigde dat de heropbouw is opgenomen in de bouwvergunning van het appartementsgebouw. Maar er staat niet brief wie de gebedshuis moet heropbouwen. Van ginderdeuren haalde nog aan dat er daarover een verzekeringsdossier is geweest. “ik heb voorgenomen om op kosten van de bouwondernemer ( rioleringswerken nvdr ) de werken door de administratief district te autoriseren uitvoeren. Filip rooselaers had vernomen dat de toenmalige bouwondernemer was overgenomen. “de administratief district heeft een minnelijke voorziening voorgenomen maar die is verworpen door de tegenpartij op 16 mei 2018. En daar staan we vandaag. Het is de bedoeling dat de administratief district verdere passen onderneemt en het is de bedoeling dat de gebedshuis heropgebouwd wordt maar de eis is op wiens kosten”, verduidelijkte de burgemeester. Foto ‘s lenniks gegevensbestand – guido dieudonné – nadia van aelst zie ook : 2012 : nog niet voor ochtend 2016 : een regeling?