Halle gaat schoolgebouw Albertsite renoveren

de stad gaat herstellingswerken exporteren aan het school in de albertstraat. De nieuwe raad van bestuur van vzw de winde, die de albertsite sinds 2016 in erfpacht heeft, pril de erfpachtvoorwaarden te verlagen of herstellingswerken te toelaten exporteren door de stad. De gemeenteraad besloot de erfpachtvoorwaarden te behouden. Dat wil zeggen dat de vzw het constructie mag consumeren mits een vergoeding van 1 % van de geschatte zin, dus 16. 000 eur per jaar. De stad zal volgende herstellingswerken uitvoeren. Surrogaat van het buitenschrijnwerk ( tellen en deuren ), surrogaat van de elektriciteit, tenminste in functie van het bekomen van een positief keuringsverslag, surrogaat van de verwarmingsinstallatie in het school, surrogaat en isoleren van het divisie van dak van het school dat nog niet vernieuwd werd, en surrogaat van het sanitaire blok. De stad zal deze werkzaamheden zoveel als mogelijk inplannen in de strategische meerjarenplanning 2020-2025. Vzw pajopower is odertussen bezig met een kosteloze energiescan uit te voeren in het gebouw. Het eindzege van deze scan zal de prioriteit en concrete inplanning van de werken mee bepalen. De inplanning van de werkzaamheden hangt daarnaast mee af van de budgettaire universum van de stad per jaar, de praktische haalbaarheid van de werken en na samenkomst met de vzw. De vzw staat in voor het toerusten van het constructie als “school” en voor de brandveiligheid. De stad zal geen infrastructurele werken exporteren aan de turnzaal, de speelplaats, de conciërgewoning en de overkappingen. De vzw de winde verbindt zich ertoe de lokalen hierbinnen de in erfpacht gegeven site te pachten aan de stad voor de lichaam van de buitenschoolse peuterspeelplaats, de speelpleinwerking en eventuele andere activiteiten. Schepen poté negeert negatief raadgeving financiële dienst “het is opmerkelijk dat schepen poté ( cd & amp ; v ) een negatief raadgeving van de financiële services van de stad zo maar ongeacht zich neer legt. De services vermanen dat de infrastructuurwerken wel eens stevig zouden kunnen doorwegen op de budgetten waardoor er weinig beleidsruimte rest voor andere zaken”, zegt n-va-gemeenteraadslid sven pletincx. De stad kan beroerd een ruwe indicatie schenken over de kostprijs van de werken. Men hanteert een vork van 200. 000 euro tot 1. 000. 000 euro. “dit dossier krijgt na drie jaar onzekerheid nu wel een antwoord maar wel eentje met vele nieuwe vragen. Heel wat spullen blijven onduidelijk. Hoeveel zal de exacte kostprijs zijn van deze zware infrastructuurwerken? welke garanties krijgt de stad van de buurtschool dat de erfpachtvergoeding nu wel zal betaald worden? is er nog wel sprake van erfpacht als de stad de renovatie van het constructie op zich neemt? allen vragen waarop de ingaan onscherp blijven”, besluiten pletincx. De n-va beseft dat buurtschool de winde bijdraagt aan een antwoord van het capaciteitsprobleem en support verdient. Maar wat zal de stad doen als gelijkaardige problemen elders opduiken : gaat ze dan ook elke keer de portemonnaie bovenhalen? knoop doorgehakt schepen van onderricht dieuwertje poté ( cd & amp ; v ) benadrukt dat het notabelen mag afwijken van adviezen van de stadsdiensten : “ de financiële dienst deed hun werk goed en maakte een veel terechte bemerkingen, maar wij moesten als notabelen de knoop doorhakken en een antwoord vind om deze gebouw open te houden. Onze prioriteit is verzekeren dat de 140 kroost die hier nou gebouw lopen, dat kunnen blijven doen. Daarenboven heeft de winde een maximale vermogen van 200 kroost, wat essentieel is als antwoord op de capaciteitsproblematiek voor het basisonderwijs. De winde is trouwens de enige methodeschool op ons grondgebied. Ook qua diversiteit van het onderwijsaanbod speelt de gebouw dus een belangrijke rol. ” over de budgettaire impact is de schepen verhelderend : “ de stad kan jaarlijks een investeringsritme van 6 à 7 geheel getal euro aan. Volgens de eerste ramingen die we al snorren wordt de kostprijs van de werken nou geschat op zo’n half geheel getal euro. Dit bedrag moet jawel nog bevestigd worden door offertes, maar het zal over de komende zes jaar verspreid worden. Er blijft dus voldoende andere beleidsruimte over. De raad van bestuur van de gebouw is volledig veranderd sinds de eerste onderhandelingen : er is verhelderend sprake van een professionalisering. Wij bezitten er vertrouwen in dat de gebouw haar engagementen zal kunnen nakomen. ” ” we bezitten als notabelen heel hard gewerkt aan deze oplossing. Het is gemakkelijk om vanuit de oppositie een dossier te pesten en te zeggen dat het voorstelling niet klopt. Toen ik op de gemeenteraad tot drie keer toe aan collegium pletincx pril wat zijn concreet petitie zou zijn om het voorstelling wél te doen aantikken, kon hij daarop niet ingaan en verwees hij naar de studiedienst van zijn partij. Daarmee geraakt natuurlijk niemand een stap voorts ”, besluiten schepen poté.