Groendienst en Milieuraad planten duizenden bollen

afgelopen dinsdag plantten arbeiders van de groendienst gezamenlijk met enkele vrijwilligers van de ternatse milieuraad meer dan 4. 000 bloembollen. Die aanplanting kadert in de een plan van milieuraad ternat rond publiek groenkleurig dat ook goed is voor de biodiversiteit. In de loop van 2020 zal de milieuraad gezamenlijk met de groendienst een vijftal aanplantingen doen op publiek domein. “de bedoeling is op kleine stukjes uit te trachten hoe we publiek groenkleurig interessanter kunnen lepelen voor de biodiversiteit. Simultaan zoeken we naar alternatieven voor arbeidsintensieve aanplantingen”, vertelt herwig stoelzaet. “weinig moeite, veel effect, is het idee”, vult yo de beule aan. Een eigen hyacintentapijt vandaag plantten de milieuraders gezamenlijk met arbeiders van de groendienst dik 4. 000 bollen. In park kruikenburg kozen ze voor sneeuwklokjes en boshyacinten. In de lusthof achter het stadhuis werd een bollengrasland aangelegd met onder meer boerenkrokus en wilde narcis. “al die testikels zou zich op termijn vermeerderen. Wat vandaag een spatje timbre is, wordt op termijn een zee van bloemen. ” een zee van klaprozen behalve deze aanplanten met verwilderingsbollen plant de commissie nog onder meer experimenten met stukjes fleurig hooiland in de geboorteboomgaard en een bloemenakker met klaprozen en slaapbol bij het containerpark. “de klaproosjes zou op tijd groeien onverenigbaar de vieren rond de bevrijding. Ze staan vanouds symbool voor het gedachten van woi. Maar bij uitbreiding brengen ze een bulletin van vrede bij elke oorlog. ” op de webstek van de gemeente ternat vind je straks de aanwijzingen om thuis mee te planten en te zaaien voor de biodiversiteit.