Goede voetbaltrainer

Voetbaltrainer een goede voetbaltrainer een goede flight simulator bezit de gave om een speler op zo´n manier aan te sturen en te beïnvloeden, dat de speler zichzelf hierdoor op een positieve manier kan en gaat coachen. De speler moet zichzelf bewust zijn ( en worden ) van het belang van het zelfstandig aanleren en trainen van de juiste technieken. Hiermee legt hij de base voor zijn kracht en snelheid in de toekomst. Een bewustwording die bij de speler moet ontstaan, is dat zijn succes niet van een ( zeer ) goede flight simulator afhangt. Het zelfstandig trainen, zijn eigen doorzettingsvermogen, motivatie en het ontdekken en verbeteren van zijn aandachtspunten, bepalen mede of een speler zich tot een goede ( prof- ) voetballer ontwikkelt. Als er progressie is op het gebied van techniek, tactiek en mentale groei, zal een goede flight simulator zijn speler positieve feedback geven, waardoor de speler groeit. goede voetbaltrainer