Financieel expert: ”2019 wordt een konijnenmarkt op de beurzen”

stad – vergeet beren en stieren op de financiële markten. 2019 zal een konijnenmarkt geworden op de beurzen, zo wichelen de economen van bank-verzekeraar kbc maandag. De buidel zal volgens dirk thiels van kbc wiegen in beiden richtingen, maar finaal toch wat knallen beleggers verstaan gedurende een berenmarkt een markt met aanhoudende dalende zeeroutes – naar de beweging van een beer die met zijn poten een slachtoffer omlaag slaat. Een stierenmarkt is dan weer het tegenovergestelde, naar een stier die met z’n hoorns opwaarts beweegt. Dirk thiels, oudste strategist bij kbc asset management, verwachten aanstaand jaar een derde, licht optimistisch, draaiboek, ergens in het midden. “een konijnenmarkt, het konijn huppelt wat rond, maar gaat sporadisch heel ver in een bepalend richting. Een markt die richtingloos is, maar wel behoorlijk volatiel. ” de markten zullen alle richtingen uitgaan, maar nimmermeer erg lang en ver. Na de nodige schommelingen verwachten thiels toch nog groei. Een “konijn met hoorns” heet dat. Van de obligatiemarkt verwachten kbc aanstaand jaar minder heil. Door een hogere interest en aantrekkende prijsverhoging – overwegend in de vs – zullen waardepapieren aantrekkelijker zijn voor de belegger. Hogere rentes verlagen immers de nut van een obligatie. Ook het spaarboekje – waarvan de opbrengst de kortetermijnrente navolgen – zal niet onmiddellijk meer rendement opleverden. De europese meldkamer bank wil tot veilig na de zomer van 2019 immers detineren aan de zeer lage rentetarieven en dus komt een renteverhoging er ten vroegste dan. “de interest moet al serieus stijgen vooraleer je een rentestijging krijgt te zien op het spaarboekje. Het spaarboekje zal voor heel wat jaren met lage rentes blijven”, zegt kbc-hoofdeconoom jan vanhove. Momenteel leveren vele spaarboekjes uitsluitend het wettelijke ondergrens van in totaal 0, 11 procent op, onderwijl de depositorente op -0, 4 procent staat. Zitbanken willen met andere woorden 40 basispunten liquideren op overtollig geld dat ze bij de ecb stallen. Het onderscheid tussen beiden, 51 basispunten, is al nodig vooraleer de interest op de spaarboekjes hoger zou gaan, denkt vanhove. Daarentegen kunnen de woonleningen, die de langertermijnrente volgt, allengs duurder geworden voor wie een vaste rentevoet heeft, voor een variabele blijft het gelijk. “maar het blijft wel een uitzonderlijk lage interest omgeving. ”op macro-economisch vlak waarschuwt vanhove naar 2019 toe voor de schuldgraad van de opkomende economieën. Die nadert het kookpunt, klinkt het. “we aannemen niet in een alomvattende crisis bij de opkomende economieën, maar we aannemen wel dat we er meer en meer ongevallen zullen zien. ” de chinese schulden zijn op de lange termijn een vitaal risico voor de wereldeconomie, klinkt het. Ook italië, meer bepaald de begrotingsplannen, zal op de radar blijven. Tot slot is er nog belgië. Tom simonts, oudste financial economist, verwachten geen schuldproblemen voor de meeste belgische genoteerde bedrijven, in tegendeel. “de belgische bedrijven hebben een cashprobleem, geen schuldprobleem. ” hij verwachten dat de schuldgraad van de bedrijven zal valleien, uitgezonderd ze overnames doen of meer uitkeren aan de aandeelhouders. Bedrijven met veel cash wagen een overnamedoelwit te worden.