Fans tekenen rouwregisters voor Paul Severs – al 4.500 online steunbetuigingen

vele fans en vrienden bezitten in de basiliek van halle al enkele woorden van rouwbeklag neergeschreven in één van de twee rouwregisters voor de overleden charmezanger paul severs. Halle verlengt rouwregister paul severs omwille van de figuurlijk belangstelling verlengt de stad het rouwregister voor zanger paul severs in de basiliek van halle. Ook het online-rouwregister op www. Halle. Be, waarop al zo’n 4. 500 sympathisanten een steunbetuiging achterlieten voor de stamhuis, wordt verlengd. Sinds donderdagochtend kan je in de basiliek een rouwregister ondertekenen naar aanleiding van het verscheiden van paul severs. Dit kan op twee gevari\xeberde locaties in de kerk om de wachttijden tot een minimum te beperken. Maar dat afwachten traceren de fans niet erg. Ze cre\xebren van de mogelijkheid gewoonte om troost te zoeken bij elkander en herinneringen op te halen aan hun idool. Omwille van de belangstelling werd in samenspraak met de sint-martinusparochie en de stamhuis van paul severs beslist om het rouwregister nog enkele dagen langere te autoriseren lagen dan voorzien. Sympathisanten kunnen dus ook volgende week in de basiliek terecht om hun rouwbeklag neer te auteurschap : 4. 500 sympathisanten onderteken online-register wie liever online een steunbetuiging achterlaat aan de nabestaanden, kan dat via www. Halle. Be/paul-severs. Dit online-rouwregister werd terwijl al door zo’n 4. 500 fans ondertekend.