Europese Unie waarschuwt voor veiligheidsrisico’s van 5G

in een verfrissend rapport waarschuwt de europese unie woensdag voor de risico’s die aaneengehecht zijn aan de uitrol van 5g-netwerken. Door klaar en manifest te beweren welke gevaren aaneengehecht kunnen zijn aan 5g, “de toekomstige ruggengraat van onze maatschappijen en economieën”, verlangen de europese lidstaten en de werkgroep versus eind dit jaar over een “gereedschapskist” met oplossingen beschikken. Voor alle helderheid : het vertrouwen van de eu in mobiele netwerken van de vijfde mensenleven blijft erg groot. “ze zal miljarden waar en systemen met mekaar samenbinden, gedurende meer in kritische sectoren als energie, overbrenging, bankieren en gezondheidszorg”, luidt het in het nieuwe rapport. 5g zou europa daarenboven de kans bieden om een belangrijke speler te wordt in een globale markt. “de wereldwijde inkomsten van 5g kunnen 225 geheel getal euro geldsommen versus 2025. De voordelen van de omschakeling naar 5g in vier cruciale industriële sectoren – auto, gezondheid, overbrenging en energie – kunnen oplopen tot 114 geheel getal euro per jaar. ”voorzichtigheid gebodentoch is uitgestrekte voorzichtigheid geboden, leert het europese rapport, dat zijn input haalde bij de risico-inschattingen die alle lidstaten deden voor hun inherent cyberveiligheid. Zo moet voor de uitrol en de uitbating van 5g-netwerken vertrouwd wordt op gespecialiseerde leveranciers, die kracht de toegangspoort kunnen vormen voor cyber- en andere attaqueren versus europese netwerkinfrastructuur. “niet-eu-landen en door ( buitenlandse, red. ) overheden gesteunde actoren wordt als de uiterst risicovolle actoren beschouwd”, luidt het. In het rapport wordt geen namen verwoord, maar de chinese technologiegigant huawei is hier de olifant in de kamer. De verenigde staten ondernemen al lang pogingen om europese beleidsmakers ervan te overtuigen om bij de uitrol van 5g-netwerken geen gewoonte te scheppen van chinese netwerkinfrastructuur – die van huawei in het bijzonder. Eind september nog waarschuwde washington dat de bijzijn van chinese 5g-technologie in belgië een onheil zou kunnen vormen voor de navo, die in ons land zijn hoofdkwartier heeft.