Boek en kunstwerken eren Ternats mysterieus erfgoed

maker taal du mong en jean trembloy van het vermeylenfonds bezitten het boek ‘mysterieus ternat ‘ uitgegeven. Taal dumong publiceert al vele jaren zijn “ waar-achtige ” vertellen over ternat, waarin historische vertellen word vervlechten met fictie. Deze keer uitgelegd hij tezamen met jean trembloy het mysterieuze verdwenen erfenis van de donkerstraat. 1. De verdwenen eik aan de brug van de autostrade : een novelle over de heksen van vitseroel en hoe de eeuwenoude eik de inwoners van de donkerstraat beschermde tegemoet de aanleg van de autostrade in de jaren 1950. Die autosnelweg maakte een bocht omheen de eik. Toen zijn taak volbracht was verdween hij, zo een 50 jaar geleden, behalve ooit gekapt te zijn geweest. . . 2. Het kortgeleden verdwenen spoorweghuisje aan het aftrap van de donkerstraat : het aftrap van vorige eeuw met de aanleg van de riem en de a-vapeur, en hoe de stadsbestuur en de gewone ternattenaar dit beleefden, doorspekt met sappige ternatse dialectwoorden. Deze twee vertellen word met elkander aaneengehecht door een bijdrage over de mensen die er toen “ echt ” bezitten geleefd, met hun toenamen en hun vertellen, opgetekend door jean trembloyde teksten werden door het a. Vermeylenfonds, deelsoort ternat “ de maan gedurende water ” gepubliceerd in de uitgave, genaamd “ mysterieus ternat ” – waar-achtige geschiedverhalen met erin “ de mysterieuze eik van vitseroel ” en “ met de a-vapeur op het goede spoor ” artieste fien monsieur heeft de verdwenen eik vereeuwigd in keramiek en monique de baerdemaeker heeft een mooie maquette geschapen van het verdwenen routehuisje. Nog de hele week loopt er in de bib ook een uiteenzetting en op zaterdag 23 maart kun je om 15 uur meewandelen langsheen de mysterieuze plekjes.