Bijna 1.500 openstaande vacatures voor leerkrachten in Vlaanderen

er is een groot krapte aan leerkrachten in vlaanderen. Nu zijn er maar liefst 1. 500 openstaande vacatures in het onderwijs. Dat zijn er dubbel zoveel als gedurende dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die vtm nieuwsjournaal heeft opgevraagd. Het lerarentekort in vlaanderen is niet verfrissend, en dreigt de komende jaren nog nijpender te worden. Zo moet vlaanderen contra 2024 jaarlijks op zoek naar zo’n 5. 000 tot 7. 000 leerkrachten. Onderwijl staat het aantal openstaande vacatures op nagenoeg 1. 500, meer bepaald 453 in het basisonderwijs en 971 in het secundair onderwijs. Lieven boeve, directeur-generaal van katholiek onderricht vlaanderen, ziet verscheidene mogelijke uitgangspunten van het hoge aantal openstaande vacatures. ‘er zijn meer leerlingen, dus er zijn ook meer docenten nodig. Ten rangnummer zien we de lerarenopleidingen stagneren. Er komen dus geen toegevoegd leerkrachten bij. Ten derde trekt de staathuishoudkunde aan, dus zijn er naast het onderricht veel werkkansen’, aldus boeve aan vtm nieuws. Minister van onderricht hilde crevits ( cd & amp ; v ) plant in 2019 een campagne om de positieve kanten van het onderricht in de kijker te zetten in de hoop zo meer mensen te verlevendigen om schoolmeester te worden. ‘er moet toereikend leerkrachten zijn die bereid zijn om les te geven en die ook graag les geven. Gelukkig hakblokken er elk jaar nog veel leerkrachten af, maar veilig in stem-richtingen is er een tekort. Dat we het nu in de vernieuwde lerarenopleiding bestaanbaar maken om vanaf je eerste jaar aan de universiteit te selecteren om instructeur te wordt, zal hopelijk jongeren verlevendigen om ook voor het beroep van schoolmeester te kiezen’, aldus crevits. Aantrekkelijkheid beroep volgens de christelijke onderwijscentrale ( coc ), de grootste onderwijsvakbond van het land, moet de aantrekkelijkheid van het beroep spoedeisend wordt aangepakt. Zo wijst de coc onder meer naar de autonomie van de instructeur ‘die in het gedrang gekomen is door onder meer zinloze regels, strikte didactische methodes, bombastisch verantwoordingsplicht en toenemende juridisering. ‘ daarnaast moet leerkrachten ook te vaak afwijken van hun kerntaken en is er te weinig respect voor ( het kabinet ) van de instructeur, klinkt het. De coc wijst naar de lerarenplatforms – die het levenslicht ronken om startende leerkrachten meer werk- en loonzekerheid te geven – als een goede schikking van de vlaamse regering. ‘maar ten gronde moet er veel meer gedaan wordt ‘, zegt secretaris-generaal koen van kerkhoven. ‘in de eerste plaats aan de wachtwoord van de instructeur, want daar wringt het schoentje het ergst. ‘ ‘het ongeduld neemt tegelijkertijd steeds meer toe ‘, klinkt het voorts. ‘coc hoopt dan ook op snel inzicht en daadwerkelijke maatregelen. En daarvoor zijn er toegevoegd middelen nodig voor alle onderwijsniveaus en -sectoren. Als die signalen er niet komen, zullen we onze zorgen wellicht op de straat kenbaar moet maken. ‘