458 inzendingen voor “Idee zkt Stad”

het halse schepencollege heeft uit 458 inzendingen voor “ idee zkt stad ” 8 ideeën weerhouden. die geworden begin september beroemd gemaakt. “we begeren deze legislatuur echt aanheffen om de kloof tussen de lokale staatsbeleid en onze inwoners te verkleinen. medezeggenschap is bovendien essentieel. in april lanceerden we ons gloednieuw ongelijkheid “idee zkt stad”. met dit ongelijkheid wilden we onze inwoners de kans doneren om input te doneren voor het nieuwe beleidsplan. het is de bedoeling dat er ooit 4 ideeën adequaat in het beleidsplan geworden opgenomen. geen loze woorden rond medezeggenschap, dus, maar ook echt daden”, zegt als schepen van communication en rouwbeklag diewertje poté. “we bouwden ons ongelijkheid op rond vier omvangrijke doelstellingen : een ( be ) leefbaar halle, halle met een hart voor jou, halle vol natuurschoon en een stad in dialoog. maar ook andere ideeën dolen natuurlijk meer dan welkom. tot 30 juni kon allen ideeën indienen. en dat was een groot welslagen : we ontvingen maar liefst 458 inzendingen! “ het schepencollege koos uit alle inzendingen 8 ideeën. deze ideeën geworden in juli en augustus aan de hallenaren voorgelegd via een poll, waarbij allen kan stemmen op het idee dat hij/zij het best vindt. “het was echt niet gemakkelijk om een claim te maakt, want er zijn veel leuke ideeën ingediend. begin september maakt we de winnaars beroemd en drukken we wanneer welk idee adequaat zal omgezet geworden in daden”, aldus poté.